Quantcast

Monday, July 28, 2014         

KAUAKUKALAHALE


 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

Eo I Nā Koa ‘Ōlelo Kanaka

By No‘eau Warner

POSTED:
LAST UPDATED: 04:23 p.m. HST, Sep 15, 2010Synopsis: Änuenue Hawaiian Language Football Wins.

Maunalua, O'ahu» Ha'aheo Hawai'i i nä Koa! 'Ö'ili pulelo ke ahi o Kamaile! Ma ka pö Pö'aono o këlä pule aku nei i ka'a ai ke eo mua o këia kau kinipöpö peku wäwae i nä Koa o Änuenue (1-1 Pae Kea, OIA), he 36 'ai i ka 22 a nä Kika o Makinalë (1-2) ma ke kahua pä'ani 'o Kaiser.

A he mea ia e ha'aheo ai ko Hawai'i a puni, 'oiai 'o nä Koa nei o Änuenue ka hui pöpeku ho'okahi a puni ke ao e 'ölelo kanaka nei!

A he mea kupanaha nö ua lanakila nei, no ka mea, i ia pule akula ma mua, ua käpae 'ia ko Änuenue ho'okükü “Pae Kea” mua me nä 'lio Bulu o Kaimukï, a lilo akula ke eo iä läkou 'lio ho'onanä, 'oiai, he 13 wale nö Koa i maika'i ke ola kino no ia ho'okükü.

A e ha'aheo ko Hawai'i iä Ka'i Kealohamakua Wengler a me kona mau hope i ka noke 'ana i ke a'o i nä Koa pu'uwai hao kila ma ka 'ölelo kanaka. Ma ka ho'okükü nei me Makinalë, he 19 nö Koa i 'a'ahu i nä pale po'ohiwi a päpale i ke pale po'o. Akä, i loko nö o ko läkou helu li'ili'i, paio akula nö me ka hahana loa! He wela mai ho'i kau!

Wahi a kahiko, ke lilo i koa: a'o i ke koa, a'o i ka holo. Kohu mea lä, ua ho'olohe nö këia mau Koa i ke a'o a nä küpuna, a a'o maila nö läkou i ke koa a me ka holo--i mua!

Mai loko aku o ko läkou külana külele i kapa 'ia he 'Ëheu Pälua, holo akula nö nä mea halihali pöpö, he 364 'ïä. Na Ikaika Gante (233 'ïä) ka nui, i uhai 'ia e Kamea Kahiapo (58 'ïä), Makamae Otani-Wengler (45), La'akea Mano'i-Hyde (18), Mahuka Cullen (12) a me Käkela Lee.

He 'ano külana ia, kahi e kü umauma ai he 7 känaka a pili kekahi me kekahi ma ka laina külele. Na Wilioho Ka'awa, Iokepa Waiwai'ole, La'amaikahiki Kamai, Kaho'oipo Mossman-Ancog, a me Lopaka Smith ka nui o ka palaka 'ana, pau pü me 'maikalani Keama a me Makanahiwahiwaokalani Fernandez, nä muku.

E 'ole läkou nei a me ko läkou mau hope, kü ai ka paila o nä 'ai. Na Gante he 2 'aiholo, a he 1 a Kahiapo, pau pü me 2 'ai keu 'elua. A he 1 'aiholo päkahi a Otani-Wengler me Mahuka Cullen, ka 'alihi külele.

A ua a'o ho'i nä Koa i ka ho'olei pöpö, i loko nö o ke käka'ikahi. Ua pa'a he 2 pöpö a Cullen i ka 'apo 'ia e Fernandez no nä 'ïä he 31. A ua 'apo 'ia nö ho'i he 1 e Keama i kö pono aku kekahi ho'ä'o 'ai keu 'elua.

Ua 'iliki mua aku nä Koa i ke ku'i ma o ka holo 'ana a Gante me ke kämoe 'ana a Kahiapo i ka pahu hopu, he 13 'ïä. A 'iliki maila ko Makinalë ma hope o Solomon Dixon mä, a pa'i a pa'i a'ela, he 8 i ka 8. A 'iliki hou akula nä Koa, a pëlä hou mai nä Kika. A pëlä aku a pëlä mai, a pa'i a pa'i hou a'ela, he 22 i ka 22.

A laila, pane akula nä Koa ma ka hö'ike 'ana a'ela i ka 'ai a ka u'i, a ku'i lua akula ma o ka 'aiholo 'ana a Otani-Wengler a me ka lua o ka 'aiholo a Gante.

A pau, 'a'ole nö i lohe hou 'ia ho'okahi 'ekemu iki a leo küö ho'i a nä Kika. Ua pio ihola te ahi. A 'ö'ili pulelo maila ke ahi a nä Koa.

E ha'aheo nä Hawai'i i ke alu like mai o nä Koa! Ua pü'ali ka hau nui i ka hau iki. Ke lana nei ka mana'o ë e polapola mai nä Koa 'ë a'e i 'eha i pi'i ka helu o nä Koa mäkaukau no këia pule a'e i ka 20!

More From The Star-Advertiser

A‘o i ke koa
 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

COMMENTS
(0)
You must be subscribed to participate in discussions
By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the TERMS OF SERVICE. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. Because only subscribers are allowed to comment, we have your personal information and are able to contact you. If your comments are inappropriate, you may receive a warning, and if you persist with such comments you may be banned from posting. To report comments that you believe do not follow our guidelines, email commentfeedback@staradvertiser.com.
Leave a comment

Please login to leave a comment.
IN OTHER NEWS
Latest News/Updates
Blogs