Tuesday, October 6, 2015         

KAUAKŪKALAHALE


 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

He aha ia mea he hana pono?

For Saturday, August 11, 2012

Na Kekeha Solis

POSTED:

Synopsis: Some people who find the actions of the badminton teams who were disqualified at the Olympics to be immoral or unethical, actually have no problem with an illegal overthrow or a bayonet constitution.

———

Aloha mai käkou e nä makamaka heluhelu mai ka pi'ina a ka lä i Makanoni a i kona welo 'ana i ka mole 'olu o Lehua, a pëlä pü me nä i'a i 'aki'aki i ka palu e lana ana ma ke kai. Ua nui nä känaka e ho'ohalahala aku ana i ka hana a ia mau hui pä'ani hilihili manu me ka 'ölelo 'ana, he hana pono 'ole ia, a he kü 'ole ho'i i ka lula maika'i. A 'o kekahi kanaka, ua ho'ohälikelike aku 'o ia i ia hana a läkou ala me ke kïpë 'ana aku i nä luna loiloi, a me ka hana 'äpuka ho'i ma ka ho'ohä'ule 'ana o kekahi kanaka i kona hui pono'ï. Akä, 'o ka 'oia'i'o, 'a'ole like iki. 'O kekahi, ua ho'ohä'ule läkou iä läkou iho ma ka ho'okükü ho'okahi, akä, 'a'ole i lilo aku ka mekala iä läkou ma muli o ia hana. He mau ho'okükü hou aku e lanakila ai. E hä'ule paha. A 'a'ole läkou i hä'awi i makana a i kälä paha i nä luna loiloi.

'O ka mea na'e i pü'iwa ai ka no'ono'o o ko 'oukou mea käkau, 'o kekahi mau känaka e 'ölelo a'e ana, he hana pono 'ole ia ho'ohä'ule 'ana o läkou iä läkou iho ma ia ho'okükü, he käko'o nö i kekahi mau hana pono 'ole a kekahi mau känaka pono 'ole ma ke aupuni Mö'ï o Hawai'i nei a ma këia au paha. Kohu mea lä, he 'oi aku ke 'ano nui o ka hana pono ma ka hana 'älapa ma mua o ka hana pono ma këlä me këia lä.

Eia mai ka mua, 'o kekahi mau känaka i kü'ë i ka hana a ia mau hui hilihili manu, he käko'o nö me ka mahalo i nä känaka näna i 'onou aku iä Kaläkaua i ke kumukänäwai 'elau pü. A he käko'o nö ho'i läkou i ka ho'okahuli aupuni. Pehea lä? He mau hana kü ia i ka pono? He keu aku läkou a ka ho'okamani. Ma nä hana 'älapa wale nö e hana pono ai?

Pehea ke noi 'ana aku i ke kökua a 'Amelika ma ka ho'okahuli aupuni, akä, i ke kauoha 'ana a'e o ka pelekikena o 'Amelika Hui pü 'ia, 'o Kaliwilana, e ho'iho'i 'ia ka Mö'ïwahine i ke kü 'ana i ka moku, 'a'ole i ho'olohe iki. He keu aku ia hana a ka höhë wale. Aia lä i hea ka hana pono?

A pehea ho'i ke kü'ë 'ana aku i ka palapala ho'oilina a ke Ali'iwahine Pauahi? He hana pono ia? He hana ho'i ia i kü i ka lula maika'i? 'A'ole, 'a'ole lä.

He nui aku paha nä hana i koe, akä, ua lawa paha ia no ka manawa. Ua möakäka paha ke 'ano ho'okamani o ia mau i'a 'aki'aki maunu.

Inä he makemake nä känaka a me nä aupuni i ka hana pono a me ka hana kü i ka lula maika'i ma nä Ho'okükü 'Älapa Helene, e kü läkou i ka pono ma nä hana 'ë a'e, 'a'ole wale nö ma nä hana 'älapa.

'O ia ihola nö i 'ike 'oukou. Ke ho'i akula ke keiki o Mänoa, ua ahiahi. Me 'oukou e nä makamaka heluhelu a me ka Hökü Avalataisa ke aloha.

———

E ho'ouna 'ia mai na ä leka iä mäua, 'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu
>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)
>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai'i at Mänoa.


 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

COMMENTS
(0)
You must be subscribed to participate in discussions


IN OTHER NEWS
Latest News/Updates