comscore A‘o i ke koa | Honolulu Star-Advertiser
Editorial | Kauakukalahale

A‘o i ke koa

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Synopsis: Nä Koa o Änuenue football braves another exciting season with speed and running.

 

E ö e nä Koa! He wahi leo mahalo këia i nä Koa, ‘o ia ho’i nä keiki ‘ölelo kanaka me kä läkou mau ka’i o ke Kula Kaiapuni ‘o Änuenue, no ko läkou ‘eleu ma ke kau kinipöpö peku wäwae ‘akahi a hala me ka ‘auamo pü aku i ke kuleana ko’iko’i o ka ho’omau ‘ana i ka leo kanaka ma ke kahua pöpeku.

I loko nö o ka helu iki, he 24 wale nö keiki o ka hui, ‘a’ole i kana mai ka hahana o kä läkou paio ‘ana. He mau keiki pu’uwai hao kila nö! A ua lilo mai he 3 eo i nä Koa me ke ka’a aku he 5 eo i nä hoa päonioni o ka Pae Kea o ka OIA.

He mea maopopo, ua a’o ‘ia nö e nä Koa ia mau mea ‘o ke koa a me ka holo, e like me ka ‘ölelo a kahiko. Ua koho na’e läkou i ka holo i mua wale nö, ‘a’ole i hope.

A ma nä ho’okükü 8 o ke kau pöpeku maoli o ka Pae Kea, lilo a’ela ‘o Ikaika Gante o nä Koa ‘o ia ka helu ‘ekahi o nä mea halihali pöpö. ‘O ka heluna nui o nä ‘ïä holo a Gante, he 1,263. Ua uhai koke ‘ia mai e Jesse Carney o Kaläheo (1,257 ‘ïä) a me Victor Moananu (1,245) o Waipahu.

Eia na’e ka mea kupanaha. ‘O kä Gante mau ‘ïä holo, no loko mai nö o nä ho’okükü he 7 wale nö, a ‘o kä Carney me kä Moananu, no loko mai nö o nä ho’okükü he 8!

A no ke kumu mai ho’i, ua käpae ‘ia ko Änuenue ho’okükü me Kaimukï no ka nui o nä Koa i ‘eha a i ‘öma’ima’i ho’i.

A ‘oiai ua komo ‘o Carney mä ma nä ho’okükü wae moho o ka Pae Kea, ‘akahi nö läua a ka’a i mua o Gante ma ka nui o nä ‘ïä holo. I loko na’e ia o nä ho’okükü he 9!

Ma ke ‘ano he kime, puka maila nä Koa ma ka helu ‘ekolu ma nä ‘ïä holo he 2,217 (Pae Kea, OIA). ‘O Kaläheo kai puka mai ma ka helu ‘ekahi o nä ‘ïä holo he 2,559. Inä na’e i komo ‘o Änuenue i ka ho’okükü me Kaimukï, inä paha ua puka mai läkou ma ka helu ‘ekahi. Akä, he nui nä ‘ina o ke kai!

A mahalo ho’i i nä Koa halihali pöpö ‘ë a’e. Mai luna a lalo, na La’akea Mano’i-Hyde i holo he 315 ‘ïä. Na Kamea Kahiapo he 299 ‘ïä, na Makamae Otani-Wengler he 177, na Mahuka Cullen he 99, na Kainoa Keli Nähaku he 29, na Käkela Lee he 15, na Makana Fernandez he 14, na Kealoha Smith he 10, na Pono Kahili he 8, na ‘maikalani Keama a me Hemakana Yam-Lum he 3, me Käpena Robinson he 1.

A he mahalo nui i nä keiki o ka laina külele näna i palaka a wehe a’e i nä ala mäla’ela’e e holo aku ai. ‘O ho’i ‘o Wilioho Ka’awa, Iokepa Waiwai’ole, La’amaikahiki Kamai, Kealoha Smith, Kaho’oipo Ancog-Mossman, Pono Vegas me ‘Ölino Kaleopa’a, pau pü me nä muku, ‘o ‘maikalani Keama a me Makana Fernandez. E ‘ole läkou, holo kikï ai ‘o Gante mä.

A mahalo ho’i iä Kamalei Ka’awa, Keapolani Palmeira Beamer, Kahöküwelo Kaleimamahu, me Kawa’a Kahana-Reid i komo pü aku i ka hahana o ka paio ‘ana. ‘A’ole e nele ko läkou pä’ani nui ‘ana i këia makahiki a’e!

He leo aloha a mahalo ho’i këia iä läkou päkahi a pau! A pëlä ho’i iä Ka’i Kealohamakua Wengler a me nä ka’i ‘ë a’e a pau!

Ha’aheo ko O’ahu me ko Hawai’i a puni iä läkou!

E ho’ouna ‘ia mai nä leka iä mäua, ‘o ia ho’i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
» kwong@hawaii.edu
» rsolis@hawaii.edu
a i ‘ole ia, ma ke kelepona:
» 956-2627 (Laiana)
» 956-2624 (Kekeha)
This column is coordinated by the Hawaiian Language Department at the University of Hawai’i at Mänoa, supported by the Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence.

 

Comments have been disabled for this story...

Click here to see our full coverage of the coronavirus outbreak. Submit your coronavirus news tip.

Be the first to know
Get web push notifications from Star-Advertiser when the next breaking story happens — it's FREE! You just need a supported web browser.
Subscribe for this feature

Scroll Up